Privacy

Ons privacybeleid

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als u een verzekering aanvraagt bij Recron Service, stuurt u ons gegevens. Deze gegevens gebruiken wij in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren, te beoordelen of we u als nieuwe klant kunnen accepteren en om een overeenkomst met u te sluiten. Ook verwerken wij uw gegevens om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen en voor marketingactiviteiten, statistische analyses en fraudebestrijding.

Het gebruik van onze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website. Alle systemen en programma’s zijn beveiligd. Bovendien zijn degenen die toegang hebben tot uw gegevens, verplicht tot geheimhouding. Als u onze website bezoekt, slaan wij uw bezoekersgegevens op. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duur van uw bezoek, uw klikgedrag en de browser die u gebruikt. Deze gegevens gebruiken wij alleen om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Het is ook mogelijk dat onze website cookies naar uw computer stuurt. Dat zijn eenvoudige bestandjes die de communicatie via het elektronische netwerk makkelijker maken.

Uw privacy en cookies
Omdat wij graag willen weten wat de kwaliteit is van onze advertenties via Google Adwords, meten wij de prestaties. Dat doen wij door middel van een hulpprogramma dat cookies naar uw computer kopieert als u op een advertentie klikt. Zo’n cookie blijft ongeveer 30 dagen op uw computer staan. Als u gedurende deze periode onze website bezoekt, weten wij dat u de advertentie heeft gezien. Lees hier meer over de cookies die worden gebruikt op deze website.

Wat zijn uw rechten?
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, dan kunt u deze inzien. Ook kunt u aangeven dat u geen persoonlijke aanbiedingen wilt.

Wilt u geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen?
Wilt u niet dat Recron Service uw persoonsgegevens gebruikt om u actief te benaderen met persoonlijke aanbiedingen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van verzet’.

Stuur ons een brief waarin u dat meldt op ons postadres:
Postbus 102
3970 AC Driebergen

Ga Terug