Veelgestelde Vragen

De kosten voor de keuring van uw recreatiewoning bedragen € 99,95. De keuring is drie jaar geldig.  Tijdens deze periode ontvangt u 15% korting op uw verzekeringspremie. Na drie jaar ontvangt u een uitnodiging, om uw recreatiewoning opnieuw te laten keuren. Maakt u hier gebruik van en wordt uw recreatiewoning wederom goedgekeurd ? Dan blijft de korting op uw verzekeringspremie gelden.

Voor het opzeggen van uw huidige verzekering(en) verwijzen we u naar www.opzeggen.nl. Opzeggen.nl biedt gratis opzegbrieven voor meer dan 840 organisaties.

De voorwaarden van deze verzekering kun je hier vinden.

Recron neemt contact met u op om een afspraak te maken. U kunt ook zelf contact met Recron opnemen via telefoonnummer 0343 – 52 47 77. Zij kunnen u meer vertellen over de keuring.

U kunt uw premie berekenen via de website www.stazekerenveilig.nl.

U bepaalt zelf het eigen risico. Dit bedrag staat op uw polisblad.

Neem telefonisch contact op met Europeesche Verzekeringen via telefoonnummer 020-651 52 53.  Wij vertellen u graag wat de status van uw schadeclaim is.

Meld uw schade dan als volgt:

  1. Vul het online schadeformulier in op de website van Europeesche Verzekeringen.
  2. Vul het zo volledig mogelijk in, zodat wij u snel kunnen helpen.
  3. Vraag of het schadeherstelbedrijf een gespecificeerde begroting voor u opstelt, waarin hij precies beschrijft wat de schade aan uw recreatiewoning is.

Meld uw schade dan als volgt:

  1. Doe aangifte bij de politie en vraag naar het aangiftebewijs.
  2. Vul het online schadeformulier in op de website van Europeesche Verzekeringen.
  3. Vul het zo volledig mogelijk in, zodat wij u snel kunnen helpen.

Meld uw lekkage dan als volgt:

  1. Bel Europeesche Verzekeringen direct op via 020 - 651 52 53 en vertel waar de expert de lekkage kan onderzoeken..
  2. Vul het online schadeformulier in.
  3. Vul het zo volledig mogelijk in, zodat wij u snel kunnen helpen.

U kunt ervoor kiezen om aanbouwen mee te verzekeren. Met aanbouwen bedoelen wij serres, luifels, buitenverlichting, verhogingen en schuurtjes (niet van tentdoek) die aan uw recreatiewoning zijn vastgemaakt of naast uw recreatiewoning staan. Aanbouwen zijn verzekerd tot maximaal de herbouwwaarde

Keuring van uw recreatiewoning is niet verplicht. U ontvangt wel 15% korting op de premie, als de recreatiewoning iedere drie jaar is goedgekeurd door een door de Europeesche erkend keuringsbedrijf. Een periodieke keuring is belangrijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw buren.

Ja, u kunt kiezen uit jaarbetaling of maandbetaling. U betaalt altijd via automatische incasso. Dit betekent dat wij de premie automatisch van uw rekening afschrijven.

De recreatiewoning is alleen verzekerd als u de recreatiewoning af en toe verhuurt aan particulieren. Zakelijke verhuur is niet verzekerd.

Nee het is niet mogelijk om uw recreatiewoning te verzekeren als u hier permanent in woont.

Als u de verzekering in het eerste jaar opzegt, dan beëindigen we uw verzekering op de contractvervaldatum die op uw polisblad staat. Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering dan één maand nadat wij uw opzegging hebben ontvangen. De premie die u teveel heeft betaald, krijgt u terug.

Nee, dit is niet mogelijk. Sta Zeker en Veilig is alleen gericht op recreatiewoningen in Nederland. Het park moet lid zijn van RECRON.

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt voor uw toercaravan wel een Caravanverzekering bij Europeesche Verzekeringen afsluiten.

Ga Terug